Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Kurumsal

Yabancı Dil Eğitimi

Ekol Kolejinde ortaokul yabancı dil eğitiminde akademik İngilizce’nin temellerini atmayı hedefleyen, bu amaçla günlük konuşma dilinden çok yazılı dile odaklanan bir programı uygulanır. 

5,6ve 7. Sınıfta haftalık 8 saatlik yoğun bir İngilizce eğitimi verilirken; haftalık 2 saat fransızca dil eğitimi verilerek Öğrencilerin dil edinimleri istikrarlı bir program dahilinde, müfredatımızla ilişkilendirilen dijital araçlarla zenginleştirilir ve uluslaarası geçerliliği olan ölçme ve değerlendirme sistemi ile takip edilir.8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin yabancı dili kendi seviyelerinde kullanbilmesi planlanmıştır.

Okuma, yazma ve konuşma becerilerini sistemli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen programımız dahilinde öğrencilerimiz çok sayıda İngilizce kitap okur.

Münazara çalışmalarıyla sözlü ifade becerileri geliştirilir.Yabancı Dil kampları ile okulda edindikleri bilgileri gerçek hayata taşıma olanağı bulurlar.


Programın hedefi öğrencilerimizin gerek yazılı gerek sözlü olarak düşüncelerini belli düzeyin üzerinde bir İngilizce ile, akıcı olarak ifade edebilir olmalarını sağlamaktır.

Ortaokul yabancı dil eğitiminde ayrıca haftada üç saat 2. yabancı dil eğitimi vardır.